loading...

Procedee de lucru in aplicarea spumei poliuretanice

      Lucrările de izolare a construcţiilor cu spumă rigidă de poliuretan aplicată in situ se execută fără dificultăţi particulare, într-o lucrare de precizie normală, cu personalul calificat Izolatii Inteligente, în condiţiile respectării instrucţiunilor de punere în operă prevăzute de firma producătoare a metrialelor folosite. Pentru prepararea şi aplicarea in situ a a izolaţiei din spumă rigidă de poliuretan se utilizează instalaţii de înaltă presiune.

În timpul aplicării spumei, temperatura mediului, respectiv umiditatea acestuia trebuie să fie minim +5C, respectiv maxim 70%.

La aplicarea spumei, temperatura suportului respectiv umiditatea acestuia trebuie să fie minim +5C, respectiv maxim 4%.

procedeu de aplicare spuma

      Înainte de aplicarea spumei se verifică starea suprafeţei suportului. Aceasta trebuie să fie curată, uscată, fără praf, impurităţi şi grăsimi. Dacă suportul este metalic, după curăţarea prealabilă a acestuia, pentru asigurarea unei aderenţe bune a spumei se recomandă aplicarea în prealabil a unui strat de grund.

Operaţiile principale ale procedeului de izolare sunt următoarele:

  • curăţarea suprafaţei de lucru şi verificarea stării de uscare a acesteia;
  • pornirea generatorului de curent de 380 V;
  • pornirea compresorului de aer;
  • pornirea instalaţiei de încălzire şi pompare;
  • reglarea instalaţiei de încălzire în funcţie de temperatura ambiantă, temperatura suprafeţei de izolat şi de temperatura componentelor lichide din rezervoare (bidoane);
  • derularea furtunurilor;
  • acţionarea pistolulului şi pulverizarea amestecului de spumă pe suprafaţa de lucru.